Отчетно събрание на СВК Тетевен Волей

П О К А Н А

Управителният съвет на „СДРУЖЕНИЕ ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ ТЕТЕВЕН ВОЛЕЙ“, гр.Тетевен, ЕИК175505836, на основание чл.19 от Устава на сдружението и чл.26 ЗЮЛНЦ, свиква редовно отчетно Общо събрание на членовете на „СДРУЖЕНИЕ ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ ТЕТЕВЕН ВОЛЕЙ“, което ще се проведе на 21 юни 2019г. от 17.00ч., в конферентната зала на СК”Георги Бенковски”, гр.Тетевен, намираща се на ул.“Трети Март“№33, гр.Тетевен, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на „СДРУЖЕНИЕ ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ ТЕТЕВЕН ВОЛЕЙ“, гр.Тетевен, за 2018г.;
2. Приемане на Годишните финансови отчети на „СДРУЖЕНИЕ ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ ТЕТЕВЕН ВОЛЕЙ“, гр.Тетевен, за 2018г.;
3. Промени /изменения и допълнения/ в Устава на „СДРУЖЕНИЕ ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ ТЕТЕВЕН ВОЛЕЙ“, гр.Тетевен;
4. Вземане на решения във връзка с изпълнението на изискванията по ЗМИП от „СДРУЖЕНИЕ ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ ТЕТЕВЕН ВОЛЕЙ“, гр.Тетевен;
5. Приемане и изключване на членове на „СДРУЖЕНИЕ ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ ТЕТЕВЕН ВОЛЕЙ“, гр.Тетевен.

Канят се всички членове на сдружението да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл.20 от Устава на сдружението и чл.27 ЗЮЛНЦ, Общото събрание се отлага с един час и ще се проведе същия ден в 18.00ч., на същото място, при същия дневен ред и ще се проведе колкото и членове да се явят.

15.05.2019г.

Председател на УС на „СДРУЖЕНИЕ ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ ТЕТЕВЕН ВОЛЕЙ“:
/Иван Цветков/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *