Отчетно – изборно събрание

П О К А Н А

Управителният съвет на Волейболен клуб “Тетевен Волей”, гр. Тетевен, регистриран по фирмено дело 24/2008 г., по описа на Окръжен съд Ловеч, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от Устава на клуба, посредством председателя на Управителния съвет Иван Романов Цветков, свиква редовно отчетно – изборно събрание на членовете на СВК Тетевен Волей, което ще се проведе на 01 юли 2016 г. от 17:00 ч., в конферентната зала на СК ”Георги Бенковски”, гр. Тетевен, намираща се на ул. Трети Март 33, гр. Тетевен.
ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Волейболен клуб “Тетевен Волей”, гр. Тетевен, за изминалия четиригодишен период от 2012 г. до 2016 г., изготвен и докладван от председателя на сдружението Иван Цветков;
2. Освобождаване от отговорност на досегашния председател на Управителния съвет и Контролния съвет на клуба;
3. Промени в устава на Волейболен клуб “Тетевен Волей”;
4. Освобождаване и приемане на нови членове на Общото събрание на клуба;
5. Избор на нов Управителен съвет и нов Контролен съвет на клуба;
6. Други.
Канят се всички членове на сдружението да вземат участие в общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден в 18:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Председател на УС на ВК Тетевен Волей:
/Иван Цветков/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *