„ЗА Спорта” в Община Тетевен

Приблизително два месеца след явното възникване на проблема с ползването на спортните съоръжения в Спортен комплекс „Георги Бенковски“, гр. Тетевен, спортът получава зелена светлина и така всички спортуващи и спортни организации ще могат да ползват съоръженията в комплекса по утвърден и приет график!

Преди да излoжим окончателното решение, официализирано с гласуване на съветниците в Общински съвет – Тетевен, ще припомним на спортната общественост и интересуващите се фактологията, предхождаща възникналия казус, както и тази, определяща всички действия след това до решаването на възникналите обстоятелства!

Преди началото на м. юни 2014г. волейболният клуб на Тетевен, а и останалите спортни клубове ползват по график спортните съоръжения в СК „Г. Бенковски“. Ползването на тези съоръжения не е безвъздмездно, а се заплаща символичен наем, покриващ основно изразходваните консумативи. За последната 2013 – 2014г. заплатената само от волейболния клуб сума е над 3000.00лв, а за предходните 5 години, в това число ползването на старата спортна зала и поддръжката й поради липса на стопанисване, са похарчени повече от 10 000.00лв. Отделно, на волейболния клуб е изискано от СК „Г. Бенковски“ покриването и на други разходи, които не са пряк ангажимент, а именно областните ученически игри по волейбол /такса за зала/.

Нещо, което не трябва да се пропуска или тактично забравя избирателно, е, че спортовете, които ползват спортните съоръжения, са няколко: волейбол, борба, футбол, спортно ориентиране, атлетика, баскетбол, тенис на маса. Само във  волейболния   клуб спортуват   над  100 деца  , живеещи на територията на общината, а в едно с децата, трениращи в останалите клубове, общата бройка надхвърля 200 деца и младежи!

Всички те получават неофициално известие, че от началото на м. юни  тази година не могат да ползват спортните съоръжения, като единственият шанс да имат достъп е да заплащат наемна цена на час от 60лв до 400лв според вида съоръжение.

При тази създала се ситуация и при невъзможност да се заплащат подобни нереално високи суми единствен ход е сезирането на другия съсобственик в ”Олимп Спорт” ООД, а именно Община Тетевен, посредством нейното ръководство.

На 13.06.2014г. Общината и по конкретно ЗА Кмета г-н Десислав Цветанов, г-жа Мадлен Бояджиева – председател на Общински съвет и г – н Николай Павлов – председател на комисия ”Образование, култура и спортни дейности”, както и г – н Симеон Иванов – управител на СК „Г. Бенковски“, са сезирани с декларация от името на ВК „Тетевен Волей“ за наличието на тези нови обстоятелства и са помолени за конкретни действия в посока за решаване на проблема с достъпа.

Успоредно с това и в рамките на следващите две седмици е стартирана и ”Подписка в подкрепа на спорта в Община Тетевен”, която до Общинската сесия на 28.06.2014г успява да събере на хартиен и електронен / http://www.peticiq.com/sport-teteven / носител повече от 3000 подписа на жители на общината, разтревожени родители на деца, приятели на спорта от близо и далеч в България, включително и на лица от международната неправителствена общност! Предвидени са и евентуални мирни протестни действия.
На въпросната общинска сесия подписката, както и първоначалният документ, описващ проблема, са сведени до знанието на всички общински съветници, които разглеждат възникналия проблем с необходимата отговорност и от своя страна упълномощават г – н Десислав Цветанов /ЗА Кмет/ да води преговори с ръководството на СК „Г. Бенковски“ и да се търси решаване на казуса.

След няколко важни срещи между ръководството на Община Тетевен и СК „Г. Бенковски“ и с настоятелните действия от страна на г – н Николай Павлов /председател на комисия „Образование, култура и спортни дейности“ в Община Тетевен/ е постигната договореност между Община Тетевен и СК „Г. Бенковски“, която дава зелена светлина на спорта и спортуващите на територията на общината.

На проведена сесия на Общински съвет Тетевен на 31.07.2014г. беше взето решение Община Тетевен да заплаща ежемесечно на СК „Г. Бенковски“ сумата от 1250.00лв /без ДДС/, срещу която сума всички спортни организации, представили график, да могат да ползват спортните съоръжения в комплекса. Имайки предвид броя на самите клубове, както и на възрастовите групи във всеки от тях, тази сума изглежда приемлива, а дори може би е символична. Отделно от това общината ще направи опит да покрие и част от консумативите и режийните разходи, свързани с ползването на съоръженията. Тук е моментът да се посочи, че този ангажимент включва основно периода ноември – февруари, а не е целогодишен, нещо, което е важно при калкулиране на допълнителните разходи!
В заключение на всичко описано и посочено по горе е важно да направим няколко извода, обобщаващи случилото се:
Община Тетевен и СК ”Г. Бенковски” дадоха зелена светлина на спорта в Общината, за което е редно да изразим благодарност от името на всички спортни организации и спортната общественост;

Хората, намиращи се на територията на Община Тетевен, а и тези, които не живеят към момента в нея, но са свързани с нея, показаха посредством хартиената и електронната подписка в подкрепа на спорта, че има гражданско общество, което е сензитивно и е нужно само да бъде провокирано. Това общество показа, че го има, че с него Община Тетевен има бъдеще, че децата на общината не бива да бъдат лишавани от задължителната за 21 век възможност да спортуват и развиват себе си чрез спорт в свободното време, особено когато Тетевен освен българска е и европейска община, която следва да се уповава на демократичните ценности на ЕС;

Не на последно място е добре да се замислим и за това, че ангажиментът за плащане на парична сума за ползване на спортните съоръжения към момента, че търсенето на решението на проблема от последните два месеца, лишаването на децата от спорт през последните два месеца /една от групите по волейбол – момчета до 13г., въпреки тези пречки, става 6-та в България/ можеха да бъдат избегнати, ако в Дружествения договор на „ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕН“ ООД /според Търговския регистър от 11.11.2011 г./ е била заложена една проста клауза – свободен регламентиран достъп до спортните съоръжения за всички спортни организации и групи от Община Тетевен.

Не би бил излишен и един „нов прочит“ на дружествения документ от страна на Общински съвет – гр. Тетевен, при което да се обърне детайлно внимание на въпроса за концесионното отдаването на спортните зали и съоръжения. За да не се окаже, че Община Тетевен дава финансови средства за нещо, за което не би трябвало да заплаща!?
Всички добре знаем, а някои и помнят ,че този комплекс е създаден с усилията на хората на нашия град и в нашата община за бъдещите поколения, нали ?! И каквото и да коства, всички заедно трябва да направим възможното да не потъпчем завета на хората преди нас и да осигурим бъдещето на децата ни тук, длъжни сме!

Тук от името на всички спортни образувания и спортната общественост изразяваме благодарност пред ръководството на Община Тетевен – г-н ЗА Кмет Десислав Цветанов, г –жа Мадлен Бояджиева – председател на Общински Съвет, г – н Николай Павлов – председател на комисия „Спорт”, както и на всички общински съветници, а така и на г – н Симеон Иванов – управител на СК Г. Бенковски, за това, че въпреки всичко направиха и невъзможното, за да се вземе решение за Спорта в Община Тетевен, за Децата на Община Тетевен , за БЪДЕЩЕТО на всички!

Благодарим Ви!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *