volley_og

Отчетно събрание на СВК Тетевен Волей

П О К А Н А

Управителният съвет на Сдружение ”Волейболен клуб Тетевен Волей”, гр. Тетевен, регистриран по фирмено дело 24/2008г., по описа на Окръжен съд Ловеч, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от Устава на клуба, посредством председателя на Управителния съвет Иван Романов Цветков, свиква редовно отчетно събрание на членовете на СВК Тетевен Волей, което ще се проведе на 11 май 2018г. от 17.00ч., в конферентната зала на СК ”Георги Бенковски”, гр. Тетевен, намираща се на ул. Трети Март 33, гр. Тетевен.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване и приемане на нови членове на Общото събрание на клуба;
2. Отчет за дейността на Волейболен клуб “Тетевен Волей”, гр. Тетевен, за 2017г., изготвен и докладван от председателя на УС на сдружението Иван Цветков;
3. Финансов отчет за 2017г. изготвен и докладван от председателя на КС на сдружението;
4. Промени в устава на Волейболен клуб “Тетевен Волей”, гр. Тетевен;
5. Частичен избор на нови членове на УС и КС на клуба;
6. Други.

 

Канят се всички членове на сдружението да вземат участие в общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден в 18.00ч. на същото място и при същия дневен ред.

 

Председател на УС на ВК Тетевен Волей:
/Иван Цветков/

0 Мнения

Споделете мнение

Моля попълнете формата
Коректно!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *