volley_og

Общо събрание на Тетевен Волей

.

.

П О К А Н А

 

Управителният съвет на Волейболен клуб ТЕТЕВЕН ВОЛЕЙ гр. Тетевен, регистрирано по фирмено дело 24/2008 г. по описа на Окръжен съд Ловеч, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от Устава на клуба, посредством председателя на Управителния съвет Иван Романов Цветков, свиква редовно отчетно – изборно събрание на членовете на СВК Тетевен Волей, което ще се проведе на 29 май 2015 г. от 16.00 ч., гр. Тетевен, ул. Трети Март 33, в конферентната зала на Спортен комплекс ”Георги Бенковски”.

 

 ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Отчет за дейността на Волейболен клуб Тетевен Волей, гр. Тетевен за изминалия едногодишен период от 2013 г. до 2014 г., изготвен и докладван от председателя на сдружението Иван Цветков;
  2. Освобождаване и приемане на нови членове на Общото събрание;
  3. Освобождаване и частичен избор на членове на УС и КС
  4. Промени в устава на ВК Тетевен Волей;
  5. Други.

 

Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 17.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

 

 

Председател на УС на Тетевен Волей:

/Иван Цветков/

0 Мнения

Споделете мнение

Моля попълнете формата
Коректно!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *